Rok: 2010

BRNO, PLEVOVA 11 32ks hliníkového zábradlí

BRNO, ZIKOVA 18 18ks zasklení rámovým systémem AluPlus + 18ks hliníkového zábradlí

BRNO, U POŠTY 2 11ka zasklení rámovým systémem AluPlus + 32ks hliníkového zábradlí

BRNO, UKRAJINSKÁ 15 zasklení 13ks bezrámovým systémem OPTIMI kvadro

BRNO, SVÁŽNÁ 18, 20, 22, 24 zasklení 30ks bezrámovým systémem AluVista + 64ks hliníkového zábradlí

BRNO, KONIKLECOVA 7, 9, 11, 13 33ks zasklení bezrámovým systémem AluVista + 64ks hliníkového zábradlí

48ks  zasklení rámovým systémem AluPlus