SOUHLAS S REGISTRACÍ

Svou registrací/přihlášením k odběru newsletteru poskytuji správci webu společnosti CABAL Moravia s.r.o., Vlárská 953/22, Slatina, Brno-Slatina, Česká Republika, IČ: 29184452 (dále jen správce), souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu, za účelem zasílání elektronické pošty s obchodním sdělením, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou a prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé a přesné.

Souhlas může být kdykoli odvolán písemnou formou na adresu správce a nebo e-mailem na adresu: info@cabal.cz .

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.