Měsíc: Říjen 2011

BLANSKO, ČAPKOVA 2,4 20ks zasklení bezrámovým systémem AluVista

BRNO , U HŘIŠTĚ 17 28ks zasklení bezrámovým systémem AluVista + 32ks hliníkového zábradlí

BRNO, MIKULÁŠKOVO NÁM.6 30ks hliníkového zábradlí

BRNO, MIKULÁŠKOVO NÁM. 5 21ks zasklení bezrámovým systémem AluVista + 21ks hliníkového zábradlí  

BRNO, KOSMONAUTŮ 7 18ks bezrámového zasklení systémem AluVista + 32ks hliníkového zábradlí

BRNO, OBLÁ 24, 26 zasklení bezrámovým systémem AluVista + hliníkové zábradlí