Měsíc: Říjen 2012

zasklení bezrámovým systémem AluVista 32ks  hliníkového zábradlí na Okrouhlé 14, v Brně

zasklení bezrámovým systémem AluVista

BRNO, OBLÁ 28,30 46ks hliníkového zábradlí na akci Oblá 28,30 – Brno

BRNO, SVÁŽNÁ 7 14ks zasklení bezrámovým systémem AluVista